NIEUWE WEGEN
IN HET BUITENGEBIED

 | terug |

DE HUIDIGE WEGEN 

De wegen in het buitengebied (de zogenaamde B-wegen ) zijn voor een belangrijk deel bedoeld voor bewoners en gebruikers van het gebied.
Ook hebben ze een recreatieve functie en soms vormen ze een verbinding tussen  gebieden of dorpen.
Deze wegen zijn veelal aangelegd in de jaren '50 en vaak niet meer berekend op hun huidige taak. ( asdruk 1.5 ton)  

 

 

 

  


 

`                                                                

 

  

OORZAAK EN GEVOLG

De oorzaak is bekend. Het steeds groter en zwaarder worden van landbouwwerktuigen en vrachtverkeer eist zijn tol.
Het gevolg is scheuren, gaten, afgereden randen, rug, cq. spoorvorming en door de beperkte breedte kapot gereden bermen.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Vooral voor fietsers. Vaak moeten deze bij inhalen uitwijken naar de meest beschadigde delen nl. randen en bermen, met alle risico's van dien.  

Tekstvak:  
 
    50cm                                          320cm                                         150cm
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
 
           
            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

               

BESTAANDE BREEDTE 320CM AFGEREDEN BERMEN 50 EN 150 CM

 

BESTAANDE VERBETERINGEN

Wegen voorzien van dikker en gladder asfalt en bermen stabiliseren met grasblokken is geen oplossing. Hierdoor ontstaan racebanen die uitnodigen tot harder rijden. Dat mag en wil men niet. Dus worden er drempels en 60 km borden geplaatst. Dit is toch van de zotte. Vergelijk het met een vol bord eten, je hebt honger maar je mag er maar één lepel van nemen.
Waarom geen wegen die van nature uitnodigen tot lagere snelheden?
Dit kan door toepassing van driepad wegen.

Tekstvak:  
      40 CM                       460 CM                      40 CM      |---------|-------------------------------|-------|
 
   
         

 

 

 

 

 

 

             DE HUIDIGE VERBETERING

 

DRIEPAD WEGEN 

Wat is een driepad weg ?
Dit is een weg die uit 3 rijstro­ken bestaat, onderbroken door 2 groenstroken. De rijstroken aan de buitenzijde zijn ± 100/140 cm breed en de middelste 150 cm. De groenstroken zijn ± 60 cm breed en bestaan uit open blokken (grasblokken).
In deze grasblokken ontstaat een begroeiing van kruidachtige planten en grassen. Ze geven de weg een natuurlijk landelijk karakter.­Door de smalle rijbanen is men geneigd langzamer te gaan rijden.
De afmetingen kunnen naar gebruiksbehoefte worden aangepast.

DRIEPADS WEG IN HET LANDSCHAP  ( TOTALE BREEDTE 510CM )

 

 

 

 

 

 

 


 

           

                     

Tekstvak:           120CM         60CM           150CM                         60CM                   120CM              |….……… …|….... ..|…….........................|……..……|.……..........…|
             FIETSER MET PASSERENDE TRACTOR OP EEN DRIEPAD WEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  FIETSERS MET TEGEMOET KOMENDE AUTO

 

 

 

  

 


 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNELHEIDREMMERS 

Door de groenstroken in de rijbaan oogt de weg smaller. In combinatie met het roffelende geluid dat ontstaat wanneer men over de grasblokken rijdt, heeft dit een remmende werking op de snelheid.
Verder zou men de snelheid kunnen afremmen door de weg elke 100 m. een afwijking van ± 1 m. zijwaarts te geven. Hierdoor ontstaat een lichte slingerbewe­ging. Het langzame verkeer (landbouwwerktuigen en fietsers) hebben hier weinig of geen hinder van. Voor verdere verduidelijking zie tekening.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         SLINGERBEWEGING DRIEPADS WEG

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              EEN BESTAANDE WEG (TOTALE BREEDTE 540CM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOORDELEN SAMENGEVAT
Een efficiëntere benutting en krachtverdeling van de rijstroken, dus geen rug of spoorvorming meer.
Een veiligere weg voor fietsers. Het zware en snelverkeer moet nu van strook wisselen.
De fietser hoeft niet meer naar de berm, en is dus veiliger.
Natuurlijke snelheidsremmers door de groenstroken in de rijbaan en de slingerbeweging in de weg.

En last but not least.
Door de groenstroken en de lichte slingerbeweging ontstaat een natuurlijke weg. Een weg die niet alleen past in het landschap, maar ook veilig en efficiënt in gebruik is, voor zowel bewoners als recreanten in het buitengebied.

PILOTS
Binnen de mogelijkheden van plattelands vernieuwing zijn we opzoek naar een pilot waarin deze nieuwe weg gerealiseerd kan worden.

Voor vragen of reacties:
 

Pape Creavorm,
Schuurmansweg 3a,
7156SK Beltrum

TEL. 0544 350321
E-mail:  jan@papecreavorm.nl
Dit product is geoctrooieerd onder rechtnummer

| terug |